Categories
Fasadai

Sertifikuotos fasadų šiltinimo sistemos

Sertifikuotos fasadų šiltinimo sistemos užtikrina jos sudėtinių dalių – medžiagų savybių tarpusavio suderinamumą ir garantuoja kokybišką ir ilgaamžę termoizoliaciją. Pagrindinės šių šiltinimo sistemų medžiagos ir elementai yra išbandyti pagal išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų rengimo vadove ETAG 004 nurodytas metodikas, o pačioms sistemoms yra paruošti ir Europos techninių liudijimų organizacijoje EOTA patvirtinti Europos techniniai liudijimai.

Kaip ir visoje Europos Sąjungoje, Lietuvos statybos techninis reglamentas (STR 2.01.10:2007) įpareigoja rangovus naujų ir rekonstruojamų pastatų apšiltinamų atitvarų projektavimui ir statybai naudoti tik sistemas, turinčias Europinį techninį liudijimą. Tai reiškia, kad statybų bendrovė negali oficialiai vykdyti apšiltinimo darbų, nenaudodama šiuo liudijimu pripažintų sistemų.

Siūlome ECOROCK FF, Baumit, Kreisel, SAKRET ir sertifikuotas fasadų šiltinimo sistemas.